dilluns, 14 de febrer de 2011

Miss Sarajevo, lletra i traducció

Miss Sarajevo


Is there a time for keeping your distance
A time to turn your eyes away.
Is there a time for keeping your head down
For getting on with your day.

Is there a time for kohl and lipstick
Is there time for cutting hair
Is there a time for high street shopping
To find the right dress to wear.

Here she comes, heads turn around
Here she comes, to take her crown.

Is there a time to run for cover
A time for kiss and tell.
A time for different colours
Different names you find hard to spell.


Is there a time for first communion
A time for East 17
Is there time to turn to Mecca
Is there time to be a beauty queen.

Here she comes, beauty plays the clown
Here she comes, surreal in her crown.

Dici che il fiume trova la via al mare
Che come il fiume giungerai a me
Oltre i confini e le terre assetate
L'amore giungerà, l'amore
E non so più pregare
E nell'amore non so più sperare
E quell'amore non so più aspettare.


Is there a time for tying ribbons
A time for Christmas trees.
Is there a time for laying tables
When the night is set to freeze.

Miss Sarajevo


Hi ha un temps per guardar la distancia
un temps per allunyar la mirada.
Hi ha un temps per inclinar el cap,
per continuar amb el teu dia.

Hi ha un temps per al rimel i el llapis de llavis.
Hi ha un temps per tallar-se el cabell.
Hi ha un temps per comprar al carrer principal.
Per trobar el vestit adecuat per ficar-te.

Aquí arriba ella, amb el cap envoltat.
Aquí arribar ella, a prendre la seva corona.

Hi ha un temps per a córrer i amagar-te.
Un temps per besar i per a dir.
Hi ha un temps per colors diferents.
Diferents noms que trobes fàcil de deletrejar.

Hi ha un temps per la primera cominió.
Un temps per a l'East 17.
Hi ha un temps per tornar a la Meca.
Hi ha un temps per ser la reina de la bellesa.

Aquí arriba ella, una bellesa jugant a ser pallasso.
Aquí arriba ella, surrealista amb la seva corona.

Diuen que el riu, es troba de camí al mar
Que ve a mi com un riu.
Mes enllà de les fronteres i la terra sedenta.
L'amor ve, l'amor.
I ja no reso.
I en l'amor no tinc esperança
I a l'amor no el puc esperar mes.

Hi ha un temps lligar llaços
Un temps pels arbres de nadal.
Hi ha un temps per posar taules
quan la nit comença a gelar.