divendres, 29 d’abril de 2011

War / No more trouble , lletra i traducció

War / No more trouble


Until the philosophy which holds one race
Superior and another inferior
Is finally and permanently discredited and abandoned
Oh, everywhere is war, say war

is war
Children

Until there are no longer first class
Second class citizens of any nation
Until the colour of man's skin
Is of no more significance than the colour of his eyes
Everywhere is war, war
Everywhere is war

Killing the brother, war
Destroying the country, war
For nothing, war
For nothing, war
They going to take care of another brother
We don't need no more war


Some winning, some losing
Some dying, some crying
Some singing
We don't need no more trouble
We don't need no more trouble
We don't need no more trouble
Oh no, oh no no no
We don't need no more trouble

We don't need no more trouble
We don't need no more trouble
Oh no, oh no

What we need is love to guide and protect us on
If you help me down from above
Help from where we get from
Oh, you got to stop the war

We don't need no more trouble
We don't need no more trouble

Guerra / No més problemes


Fins que la filosofia
mantingui que una raça
és superior i una altra inferior
Sigui per fi i per sempre desacreditada i abandonada
A tot arreu hi haurà guerra
A tot arreu, guerra

És guerra
Nens

Fins que hi hagin més ciutadans de primera
i de segona classe a cada nació.
Fins que el color de la pell d'un home
no sigui més significatiu que el color dels seus ulls
A tot arreu hi haurà guerra
A tot arreu, guerra

Matant al germà, guerra!
Destruint el país, guerra!
Per res, guerra!
Per res, guerra!
Els deixarà d'importar de seguida, germà
no necessitem més guerra

Alguns guanyen, alguns perden
alguns moren, alguns ploren
alguns canten
No necessitem més guerra
No necessitem més guerra
No necessitem més guerra
Oh no, oh no no no
No necessitem més guerra

No necessitem més guerra
No necessitem més guerra
Oh no, oh no

El que necessitem és amor, per guiar-nos i protegir-nos
I si m'ajudes des-de dalt
ajuda des-de on tu estas
Oh, tens que parar la guerra

No necessitem més guerra
No necessitem més guerra